Česká algologická společnost

Stipendium Oldřicha Lhotského

Cestovní stipendium Oldřicha Lhotského pro studenty s podporou společnosti Zeiss

Česká algologická společnost (ČAS) nabízí podporu studentům všech oborů algologie při jejich zahraničních cestách a stážích. ČAS bude každoročně podporovat talentované studenty a jejich kvalitní projekty, které ovšem nezískaly dostatek finančních prostředků na cestování. Stipendium bude udělováno na počest Oldřicha Lhotského, významného algologa, velkého cestovatele a jednoho ze zakládajících členů ČAS. Finanční podporu poskytuje ČAS s podporou společnosti Zeiss.


Základní údaje

 • Výše stipendia: 10 000 Kč
 • Periodicita: jednou ročně
 • Datum podání návrhů: 30. dubna daného kalendářního roku
 • Začátek cesty se musí uskutečnit v daném kalendářním roce
 • Počet stipendií: 1

Pravidla přidělení stipendia

 • Stipendium není myšleno na pokrytí všech nákladů stáže, ale jako doplnění k dalším zdrojům dostupným pro navrhovatele. Navrhovatel musí doložit způsoby financování stáže.
 • ČAS nebude podporovat studenty, kteří mají cesty plně hrazenou například cestovním příkazem nebo s plnou podporou projektů. Typicky budou podporování studenti vyjíždějící přes program Erasmus, který plně nedokáže pokrýt veškeré náklady na cestu.
 • Minimální podporovaná délka stáže: 2 měsíce.
 • Navrhovatel musí být členem ČAS s řádně uhrazeným členským příspěvkem.
 • Slovensko se nepočítá mezi zahraniční destinace.
 • Pokud navrhovatel pochází ze zahraniční nesmí cestovat do země odkud pochází.
 • Navrhovatel musí být studentem prezenčního studia magisterského nebo doktorského studijního programu na univerzitě v České republice. Student musí být ve standardní době studia nebo maximálně v jednom ročníku navíc.
 • Podpora stáží zaměřených na všechny výzkumné aktivity jak v laboratoři tak v terénu.

Struktura návrhu projektu

 • Název
 • Identifikace navrhovatele
 • Datum předpokládaného uskutečnění
 • Doporučení školitele
 • Hostující instituce nebo oblast vzorkování
 • Náplň a cíle stáže
 • Benefity stáže pro navrhovatele
 • Předpokládané výsledky stáže
 • Délka: maximálně 2 strany A4, písmo 11, řádkování 1

Průběh hodnocení a lhůta projednání

 • Návrhy budou doručeny na email předsedy ČAS Petra Dvořáka p.dvorak@upol.cz
 • Návrh musí obsahovat podpis studenta a jeho školitele.
 • Doručené návrhy bude projednávat výbor do jednoho měsíce od data podání návrhů.
 • Pokud se bude jednat o studenta člena výboru, pak bude přizván jeden nezávislý odborník.
 • Výbor si vyhrazuje právo neudělit stipendium, pokud nebude žádný z projektů splňovat formální požadavky a nebo nebude odpovídající kvality.
 • Po rozhodnutí bude úspěšný žadatel informován emailem a stipendium bude převedeno na jeho/její účet.
 • Pokud se stáž nenaplní, navrátí peníze zpět ČAS.

Po skončení stáže

 • Bude podána závěrečná zpráva
 • A to nejpozději do jednoho měsíce od ukončení stáže
 • Bude obsahovat naplnění cílů, délky stáže a její výsledky
 • Délka: 1 strana A4
 • Zpráva musí obsahovat podpis stipendisty
 • Zpráva bude doručena na email předsedy ČAS Petra Dvořáka p.dvorak@upol.cz

RNDr. Oldřich Lhotský, 1927-2021

Absolvoval fyziologii rostlin na UK Praha a zabýval se krásivkami. Vědeckou dráhu musel přerušit v 50. letech z politických důvodů a pracoval v hygienické službě a dokonce i jako lesní dělník. Po uvolnění situace nastoupil do ČSAV v Třeboni a angažoval se v ochraně přírody. Nejvíce jej však proslavilo 40 let práce výkonného redaktora Algological Studies (od roku 1968). Českým algologům se tak otevřela první a na mnoho let jediná možnost publikovat v angličtině. Nakladatelství ho vysílalo na mezinárodní algologické konference, kde časopis prezentoval. Každou takovou příležitost k vycestování využil k prozkoumání okolí a zachycení místní přírody na diapozitivy, které promítal na pracovních konferencích algologické sekce České botanické společnosti. Byl gurmán a rád ochutnával místní speciality. Měl specifický šibalský humor, miloval Šumavu a Třeboňsko, vedl nespočet exkurzí do jejich mokřadů, věnoval se přednáškové činnosti pro laickou veřejnost, sbíral algologickou bibliografii v podobě rozsáhlé kartotéky a v dobách, kdy nebyl internet, dokázal najít jakoukoliv publikaci.