Česká algologická společnost

Konference ČAS

Česká algologická společnost pořádá každoročně, obvykle v září, několikadenní konferenci svých členů a dalších odborníků a studentů se zájmem o řasy a sinice. Program konference sestává především z přednášek, je zde však také dost prostoru např. pro diskuse o rozpracovaných tématech, výzkumných problémech i plánovaných projektech. Konference České algologické společnosti je také ideální příležitostí pro studenty, aby si vyzkoušeli prezentaci výsledků svých prací před odborným publikem, a přitom v uvolněné a přátelské atmosféře. V posledních letech se konference České algologické společnosti pravidelně účastní také vždy několik zahraničních kolegů a část konference potom probíhá v angličtině. 62. konference se konala v termínu 19. - 21. září 2023 v Praze.

Příští konference proběhne v termínu 16. - 18. září 2023 v Olomouci.