Česká algologická společnost

Výbor společnosti

Doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D

Předseda společnosti

p.dvorak@upol.cz


Doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.

Místopředsedkyně společnosti

ynemcova@natur.cuni.cz

RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.

Tajemnice

martina.pichrtova@natur.cuni.cz

Doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.

Hospodářka

linda.nedbalova@natur.cuni.cz


Prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.

Šéfredaktorka časopisu Fottea

aloisie.poulickova@upol.cz