Česká algologická společnost

Cena Bohuslava Fotta

Cena Bohuslava Fotta

Česká algologická společnost každoročně vyhlašuje na počest význačného českého algologa prof. Bohuslava Fotta cenu za vynikající studentskou publikaci v oboru algologie. Cena je udělována za původní vědeckou publikaci zveřejněnou v respektovaném mezinárodním časopise, jejímž prvním autorem je student či studentka české nebo slovenské vysoké školy. Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 5 tisíc Kč. O udělení ceny rozhoduje výbor ČAS. Výsledky soutěže jsou zpravidla vyhlašovány v rámci zářijové konference ČAS.

Podmínky soutěže:

  • návrh na udělení ceny předkládá člen ČAS
  • cena se uděluje za prvoautorský článek pregraduálního nebo doktorského studenta/studentky publikovaný v respektovaném recenzovaném časopise
  • cena se uděluje za publikaci, která alespoň z části vznikla na pracovišti v ČR nebo SR (doloženo uvedením tohoto pracoviště v publikaci).
  • cena se uděluje vždy za předchozí kalendářní rok, rozhodující je datum přijetí článku k publikaci
  • datum přijetí publikace musí předcházet datu obhajoby disertační či diplomové práce uchazeče

Přihlášení do soutěže

  • publikace se do soutěže přihlašuje zasláním její elektronické formy v PDF formátu na adresu předsedy ČAS (p.dvorak@upol.cz), předmět "Cena Bohuslava Fotta"
  • přihlašující autor dostane potvrzení přijetí přihlášky; nestane-li se tak, je třeba potvrzení urgovat
  • uzávěrka přihlášek je obvykle 31. 8.