Česká algologická společnost

Podmínky členství a seznam členů

Ke schvalování nových členů dochází na výroční schůzi. Noví zájemci o členství v ČAS potřebují doporučení dvou stávajících členů, kteří své doporučení stvrdí podpisem na rubu přihlášky. Vyplněnou přihlášku (RTF nebo PDF ) adept odevzdá během schůze tajemníkovi společnosti nebo ji dodatečně zašle na adresu:

Linda Nedbalová
Katedra ekologie PřF UK
Viničná 7
12801 Praha 2

Roční členské příspěvky činí 300 Kč v plné výši, nebo 150 Kč pro studenty magisterského či interního/prezenčního doktorandského studia a důchodce. Členský příspěvek včetně předplatného časopisu Fottea činí 600, respektive 450 Kč. Příspěvek, prosím, zasílejte na účet: 14934349/0800.

Aktuální seznam všech členů včetně afiliací, výzkumného zaměření a kontaktů je ke stažení zde: