Česká algologická společnost

Historie společnosti

Česká algologická společnost, původně Algologická sekce Československé botanické společnosti, vznikla na jaře roku 1956. Na vypracování návrhu na založení sekce se podíleli B. Fott, J. Růžička, J. Komárek, H. Ettl a A. Vinniková.

V prvních létech své činnosti se Algologická sekce věnovala zejména regionálnímu floristickému výzkumu, např. ve Vysokých Tatrách, na Šumavě, v jižních Čechách, na Dokesku i na dalších menších lokalitách, zejména takových, jejichž existence byla ohrožena lidskou činností nebo i výraznějšími změnami v životním prostředí.

Na organizačním poli se Sekce poprvé veřejně projevila v návaznosti na 5. Hydrobiologickou konferenci uspořádáním dvoudenního algologického symposia 11.-12. září 1959 ve Vranově nad Dyjí.

Významným krokem v začátcích činnosti Sekce bylo uspořádání 1. Pracovní konference ve dnech 6.-9.5.1959 v Lednici, která se měla stát základem a výchozím bodem pro mnohaletou tradici, která funguje dosud.

Od roku 1969 Sekce (Společnost) na popud J. Popovského pravidelně pořádá postgraduální kurz v určování řas pro limnology. V roce 1989 byla z iniciatity J. Komárka zahájena další řada pravidelných každoročních algologických kursů pod označením "Chantransia", určených pro vysokoškolské studenty a doktorandy se specializací na algologii. Organizace se nejpve ujal M. Bílý, nyní se v organizaci střídají jednotlivá pracoviště.

V roce 2003 došlo k určitým neshodám mezi předsedou sekce a Botanickou společností, resp. jejím sekretariátem, což mělo za následek odchod sekce z ČBS a ustavení samostatné odborné společnosti pod jménem Česká algologická společnost, jejímž prvním předsedou se stal T. Kalina.

(Zpracoval Oldřich Lhotský)


Jaromír Lukavský vytvořil u příležitosti 60. výročí ČAS prezentaci fotografií mapující celou její historii:

Oldřich Lhotský zpracoval historii meziárodního časopisu Algological Studies ke 40. výročí jeho založení: