Determinační kurz

Kurz určování sinic a řas pro zájemce z hydrobiologické praxe

S pořádáním determinačních kurzů se začalo koncem 60. let na popud prof. Fotta, který pověřil tehdejšího tajemníka Algologické sekce Jiřího Popovského jejich organizací. V té době totiž díky novým směrnicím a normám na pitnou vodu začala být větší poptávka po pracovnících schopných určovat vodní mikroskopické organismy.

První kurz se konal v roce 1969 v Lednici. Každoroční kurzy byly sice původně určeny pro pracovníky z Československa, ale časem se staly známými i v Evropě. Zahraniční účastníci přijížděli především z tehdejších lidově-demokratických států, ale zastoupena byla vždy i západní Evropa. Podle tohoto vzoru začaly být pořádány kurzy v Maďarsku a Polsku. Hlavní náplní byla determinace sinic a řas ze vzorků sebraných v místě konání kurzu ale i ze vzorků dovezených účastníky. Časem se součástí kurzů staly specializované přednášky z algologie, jak systematické, tak i ekologické.

V současnosti se kurzy konají pravidelně jedenkrát ročně většinou v první polovině června na různých zajímavých místech ČR. Organizačně i lektorsky akci zajišťují Petr Pumann, Emil Janeček, Rodan Geriš a Lenka Supová (Šejnohová). Na kurzech v nedávné minulosti přednášela řada členů České algologické společnosti (např. Jiří Popovský, Petr Marvan, Pavel Javornický, Jiří Komárek, Olga Skácelová, Eliška Kozlíková (Zapomělová), Václav Houk, Jan Šťastný a další). Účastníků bývá mezi 30 – 50. Jedná se především o pracovníky laboratoří vodárenských společností, zdravotních ústavů a podniků povodí. V průběhu kurzů se střídají různé předem připravené přednášky (metodické, taxonomické, ekologické) a mikroskopování na projekčním mikroskopu, které komentují přítomní lektoři. Mikrofotografie a prezentace z kurzu jsou po skončení akce zveřejňovány na internetu. Od roku 2006 je kurz registrován u Komory vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví.

Místa konání (od roku 1996):
1996 – Dolní Věstonice
1997 – Kvilda
1998 – Bělá pod Pradědem
1999 – Lužnice
2000 – Sněžné (ve Žďárských vrších)
2001 – Bedřichov
2002 – Seč
2003 – Kamencové jezero (Chomutov)
2004 – Svojanov u Borušova
2005 – Roztoky u Křivoklátu
2006 – Žďár nad Sázavou (Tálský mlýn u Pilské nádrže)
2007 – Máchovo jezero (Doksy)
2008 – Chlum u Třeboně
2009 – Dolní Věstonice
2010 – Nový Drahov (u Chebu v blízkosti rezervace SOOS)
2011 – Javorník
2012 – Otradovice
2013 – Bohuslavice (u Nové Říše) 
2014 – Vodňany
2015 – Bartošovice
2016 – Jevíčko

2017 – Trhanov, 5. - 8. 6. 2017 pozvánka přihláška

Pro bližší informace o determinačních kurzech můžete kontaktovat Petra Pumanna (e-mail: petr.pumannatszu.cz, tel.: 267082220).

Fotografie z proběhlých kurzů naleznete v sekci Galerie!

 

Připravili: Petr Pumann, Jiří Popovský