Úvod

Vítejte na stránkách České algologické společnosti!

Česká algologická společnost (ČAS) sdružuje odborníky, kteří studují řasy a sinice z teoretického i aplikovaného hlediska. Společnost vydává mezinárodní odborný časopis Fottea (dříve Czech Phycology) a pravidelně organizuje řadu akcí – každoroční vědecké konference, determinační kury pro vodohospodářské pracovníky a studentské setkání Chantransia.

Česká algologická společnost je členem Federace evropských fykologických společností (FEPS).